Mijlocul de vârstă greu să piardă în greutate


El a câștigat în greutate. He has been gaining weight. Îi este greu să piardă în greutate.

mijlocul de vârstă greu să piardă în greutate

He is having a hard time losing weight. Copy Report an error Astronauții sunt fără greutate și pot dormi în orice orientare. Cu toate acestea, ei trebuie să se atașeze pentru a nu pluti în jurul lor și nu se potrivesc în ceva.

De greutate: English translation, definition, meaning, synonyms, antonyms, examples

Astronauts are weightless and can sleep in any orientation. However, they have to attach themselves so they don't float around and bump into something. Maria mi - a spus că ea a crezut ca Tom a fost excesului de greutate. Mary told me that she thought Tom was overweight. Centrul apuretin slim catena greutate ar trebui să fie mai mic pentru a obține o stabilitate mai mare. The centre of gravity should be lower to obtain greater stability.

Cum să piardă în greutate înainte de vacanță

Mary a fost intimidată la școală, deoarece mama ei avea un exces de greutate. Mary was bullied at school because her mother was grossly overweight.

Marcela FOTA Esti totu-n lume pentru mine

De vreme ce Maria a câștigat în greutate în timpul iernii, cred că este probabil că costumul ei de baie nu o va mai potrivi. Since Mary gained weight over the winter, I think it's likely her swimsuit won't fit her anymore.

Copy Report an error Toată lumea era îngrijorată de Fiona în primele șase luni de viață.

mijlocul de vârstă greu să piardă în greutate

Dar până la prima ei zi de naștere, ea a crescut la de kilograme, o greutate sănătoasă pentru un hipopotam la vârsta aceea. Everyone was worried about Fiona during the first six months of her life.

Cum de a elimina ridurile după pierderea în greutate

But by her first birthday, she had grown to kilograms, a healthy weight for a hippopotamus that age. Tom și Mary au aproximativ aceeași greutate ca mine. Tom and Mary are approximately the same weight as me. Pentru a depăși forța de greutateavioanele generează o forță opusă numită lift. To overcome the weight force, airplanes generate an opposing force called lift. Este corect să spunem că ambele bile au o greutate egală.

It is fair to say that both balls are of equal weight. Tom și Mary au aproximativ aceeași greutate.

Idealica picături care reduc intens kilogramele nedorite

Tom and Mary are approximately the same tabara de slabire johannesburg. În seara asta sunt în suflet, parcă zboară fără greutate prin cer. Tonight I am in high spirits, as if flying weightlessly through the sky. Tom și Mary au aproximativ aceeași greutate ca tine. Tom and Mary are approximately the same weight as you. Am pierdut foarte mult în greutate de când am început dieta.

I've lost a lot of weight since I started my diet. Nici Tom, nici Mary nu au pierdut o mulțime de greutate de la ultima dată când l - am văzut.

Cum să înceapă a pierde in greutate pentru persoanele în vârstă

Neither Tom nor Mary has lost a lot of weight since the last time I saw him. Dacă te ducea să faci jogging de două sau de trei ori pe săptămână, probabil ai putea pierde ceva greutate. If you went jogging two or three times a week, you could probably lose some weight. Structura nu este suficient de puternică pentru a suporta atât de multă greutate.

scaderea in greutate

The structure isn't strong enough to support so much weight. Copy Report an error Centrul de greutate al oricărui triunghi se află la intersecția liniilor trase din orice două unghiuri, respectiv punctele de mijloc ale laturilor opuse. The centre of gravity of any triangle is at the intersection of the lines drawn from any two angles to the middle points of the opposite sides respectively.

Copy Report an error Pe măsură ce ISS orbitează Pământul, atât vehiculul, cât și membrii echipajului se află într - o stare constantă de cădere liberă, determinând astronauții să simtă senzația de greutate. As the ISS orbits the Earth, both the vehicle and crew members are in a constant state of free - fall causing astronauts to experience a feeling of weightlessness.

mijlocul de vârstă greu să piardă în greutate

Copy Report an error Bărbatul fără vină a ieșit din sala de judecată simțind o mare greutate ridicându - se de pe umeri, cu un zâmbet triumfător pe buze.

The mijlocul de vârstă greu să piardă în greutate man walked out of the courtroom feeling a great weight lift off his shoulders, a triumphant smile on his lips.

mijlocul de vârstă greu să piardă în greutate

Copy Report an error Pastilele noastre pentru pierderea în greutate vă vor permite indulgențe fără vinovăție la bufetul dvs.

Our weight - loss pills will allow you guilt - free indulgences at your favorite all - you - can - eat buffet.

Cum să înceapă a pierde in greutate pentru persoanele în vârstă

Copy Mijlocul de vârstă greu să piardă în greutate an error Copiii beau mai multă apă, mănâncă mai multă mâncare și respiră mai mult aer la kilogramul de greutate corporală decât adulții. Children drink more water, eat more food and breathe more air per kilogram of body weight than adults. Știu că Tom are cam aceeași greutate ca și tine. I know that Tom is about the same weight as you are.

Sunt cam la aceeași greutate ca în acest moment anul trecut.

Choco Lite mijloace care garantează reducerea kilogramelor nedorite

I'm about the same weight as I was at this time last year. Tom și Mary vor să știe cum pot pierde în greutate. Tom and Mary want to know how they can lose weight.